guilt
Filosofi

Skammen

Jeg driver fremdeles å minerer i grunnlaget for den europeiske apokalypsen. “The Tyranny of Guilt” av Bruckner tar for seg europeernes evne til å skamme seg over fortiden på en […]