TISA-Manifest

TTIP og TISA

Ikke spesielt lystelig lesning hverken for lønnsmottakere eller demokratiforkjempere. Heller ikke lystelig lesning for de som ønsker seg et egalitært samfunn heller. To ting stikker seg ut. Forhandlingen om disse avtalene er i sin helhet unndradd offentligheten og hvis du vil lese noen av dokumentene må du gå på wikileaks sine sider. De foreslåtte tvisteløsningsforslagene må også være dårlig nytt for et lite land som Norge. Multinasjonale selskaper skal kunne saksøke den norske staten hvis de taper penger på våre forsøk på å skåne f.eks. miljøet eller arbeidstakerne ved hjelp av norsk politikk.