michel_foucault_by_quentincaille

Langkjøring 60M

Selv om dette er fullstendig tapt på alle som ikke har den fjerneste idé om at de er subjektivert av et samfunn bygget på greko-romansk tenkning, kristendom og sosialisme, så eksemplifiserer jeg Foucault poeng med å trene på elipsemaskinen min mens jeg hører på filosofiforelesninger. Jeg er ikke fokusert på å ta vare på selvet mitt. Jeg er fokusert på å ta vare på meg selv. Forstår du forskjellen på disse to aktivitetene tror jeg vi kunne funnet noe å snakke om.