guilt

Skammen

Jeg driver fremdeles å minerer i grunnlaget for den europeiske apokalypsen. “The Tyranny of Guilt” av Bruckner tar for seg europeernes evne til å skamme seg over fortiden på en måte som passiviserer oss helt. Boken ble skrevet i 2006 og tar følgelig ikke opp hendelsene fra 2015 og fremover. Disse siste hendelsene fungerer som en gigantisk understrekning av de vanskelighetene vi er kommet opp som en følge av denne måten å tenke på. Vi klarer ikke å si nei til migrantene og vi klarer ikke å opprettholde en ytre grense rundt kontinentet vårt. Det er fint at vi er i stand til å føle skam og den er en god evne å kunne være kritisk, men nå synes jeg vi skal gi denne gaven videre til andre her i verden som har mer å skamme seg over enn oss.