foer

Foer

Det er et tveegget sverd å være bruker av Google, Amazon og Facebook. Jeg blir helt åpenbart bedre i stand til å ta inn over meg verden gjennom bruken av disse teknologiene. Samtidig lærer de alt for mye om meg og får verktøy i hendene som kan brukes til å manipulere meg både som forbruker og borger.