against-eu

Ansvar

Det er vanskelig å vite hva en filosof skal foreta seg etter at storsamfunnet har besluttet at faget ikke skal spille noen sentral rolle i den videre samfunnsutviklingen. Da må vi sette oss våre egne mål. Mitt er, i den grad det lar seg gjøre, å bidra til og beskytte vanlige mennesker fra ideologi og religion.
against-eu