pessimism

Pessimisme

Hvis du av og til forstår at tenkningen din og det du leser og hører hver dag leder deg ut på ville veier og at du på en eller annen måte ender opp i en posisjon som må være skadelig for deg selv eller fellesskapet, kan du lese denne boken. Den tar for seg noen av de farligste ideologiske feilslutningene vi sliter med.