vitenskapsfilosofi

Repetisjon

Jeg er litt urolig over tekstene, men grunnlagskunnskap er utrolig viktig. Trå feil med metoden og hele byggverket ditt står på sandgrunn.