tur-ducati-02-07-20

Ølberg

Ut å lufte broderen. Jeg på den gamle krakken og Siggen på Hvitpilen. Gjennom Julebygda til kaffe på Ølberg. Gjennom tunnelen til Buøy og gjennom sentrum hjem.