tradisjoner

Førebuande

Mange gjorde unna forberedende med en harelabb. Mange har glemt alt sammen. Nå vet de ikke hva de vet, hva de tror, hva de innbiller seg, når de blir skrudd, når konteksten blir endret, hvilken majoritet eller minoritet de tilhører på meningsplanet og hvordan dette styrer hva de sier. De vet heller ikke gyldigheten av det de sier og når de passere demarkasjonslinjen mellom fornuft og vrøvl. Det er kostbart for oss alle. Nyttig repetisjon.