david-goodhart

Regulær 60M

Lyttet til David Goodharts snakke om sin siste bok er “Head Hand Heart: The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century”. Her skriver om han hvordan det de siste 40 år har utviklet seg et meritokrati, hvor kunnskapsarbeidere med høy utdannelse har fått for mye makt på bekostning av manuell arbeidskraft og ansatte i omsorgsyrker.