narrow

The Narrow Corridor

500 sider om politikk og økonomi. Hvorfor er det demokrati, velferd og velstand i noen land, mens det er anarki eller despoti i andre land. Gjennom tallrike historiske eksempler og gjennomgang av et utall klassiske teorier forsøker boken å tegne et bilde av hva som skal til for at det går godt og hva som gjør at det går dårlig.