Scruton_by_Pete_Helme

Regulær 45M

Dreaming the Future Diskusjonen sementerte mitt negative forhold til Utopia. Det vil for meg alltid være en farlig ide. Jeg liker heller ikke resirkulert 70-talls radikalisme som løsning på våre problemer. Jeg vi ha direkte demokrati hvor folk kan forankre idealismen sin i det lokale. Lage et troverdig “vi” og et troverdeig “her” som vi kan dele og gjøre om til noe av verdi eller enda bedre, til noe hellig.