tradisjoner
Filosofi

Førebuande

Mange gjorde unna forberedende med en harelabb. Mange har glemt alt sammen. Nå vet de ikke hva de vet, hva de tror, hva de innbiller seg, når de blir skrudd, […]

artikkel
Filosofi

De tause majoriteter.

Ute av stand til å vinne den politiske debatten mot de populistiske og nasjonalkonservative strømningene tvinger venstresiden debatten over på et moralsk plan og derfra prøver de å forby motstanderne […]

vitenskapsfilosofi
Filosofi

Repetisjon

Jeg er litt urolig over tekstene, men grunnlagskunnskap er utrolig viktig. Trå feil med metoden og hele byggverket ditt står på sandgrunn.

moralens-genealogi
Filosofi

Moralens geneaologi

Vi repeterer fra studietiden. Nietzsches viktigste bok som la grunnlaget for en filosofisk metode som mange har brukt senere. Pluss at den avdekke sider ved mennesket vi vanligvis ikke vil […]

total
Filosofi

Digital Totalitarisme

Mats Vestergaard er dansk filosof og doktorand på “Center for Information og Boblestudier” og har skrevet bok om “Digital Totalitarisme”. På siste side i boken har han disse fyndordene å […]

against-eu
Filosofi

Ansvar

Det er vanskelig å vite hva en filosof skal foreta seg etter at storsamfunnet har besluttet at faget ikke skal spille noen sentral rolle i den videre samfunnsutviklingen. Da må […]

demon
Filosofi

Liberal?

En ordentlig tankevekkende bok om likhetstrekkene mellom det liberale demokratiet og kommunismen. Med felles rot i det moderne prosjektet og opplysningstiden er det strukturer som overlapper. Noe av fellestrekkene er […]

forget-foucault
Filosofi

Forget Foucault

It was a devastating revisitation of Foucault’s recent History of Sexuality–and of his entire oeuvre–and also an attack on those philosophers, like Gilles Deleuze and Félix Guattari, who believed that […]

guilt
Filosofi

Skammen

Jeg driver fremdeles å minerer i grunnlaget for den europeiske apokalypsen. “The Tyranny of Guilt” av Bruckner tar for seg europeernes evne til å skamme seg over fortiden på en […]

lyotard
Filosofi

Lyotard

Jean-Francois Lyotard er kanskje en glemt mann, litt som filosofi er et glemt fag. Jeg leser hans foredrag som kretser rundt Kants filosofi og kjenner like stor avstand til Kant […]

wound
Filosofi

Highly unlikely

Alain Badious book «Our wound is not so recent» is everything you ever need to know about how the left is trying to instigate at European cultural suicide when challenged […]