spiegel
Politikk

Deutsche Bank

Jeg skrev en del om den tunge spekulasjonen i finansbankene i hovedoppgaven min i 1999, men ingen leste slikt da. Ingen leser slikt nå heller. Selv ikke etter 2007. Pytt […]

hells
Litteratur

Hell’s Angels

Hunter S. Thomson sin bok om Hell’s Angels er igjen blitt aktuell. Lovløsheten blant taperne i den aktuelle samfunnsordenen er igjen raskt stigende. Uniformene og begrunnelsene er byttet ut, men […]