moralens-genealogi
Filosofi

Moralens geneaologi

Vi repeterer fra studietiden. Nietzsches viktigste bok som la grunnlaget for en filosofisk metode som mange har brukt senere. Pluss at den avdekke sider ved mennesket vi vanligvis ikke vil […]