Svitsj

Fire ledninger og fire tilkoblingspunkter skal gi 24 mulige kombinasjoner. 4x3x2x1=24. Med 100 i IQ gir dette 30 minutter med frustrasjon før tenningen og lyset kommer på i høyre nøkkelposisjon og parklyset kommer på i venstre nøkkelposisjon. Nå virker det.

Leave a Reply