hells

Hell’s Angels

Hunter S. Thomson sin bok om Hell’s Angels er igjen blitt aktuell. Lovløsheten blant taperne i den aktuelle samfunnsordenen er igjen raskt stigende. Uniformene og begrunnelsene er byttet ut, men råskapen består.