the-road

Anywhere/Somewhere

Sterk oppklarende om hvordan det britiske samfunnet har endret seg over tid slik at Brexit ble en realitet. Alt jeg vil si er at det er ikke er så enkelt at de på landet er blitt rasister. Mange forhold i samfunnet har skapt en konflikt av tektonisk størrelsesorden og rivningene kommer til å gå gjennom familier hvis vi fortsetter som vi stevner.