demon

Liberal?

demon

En ordentlig tankevekkende bok om likhetstrekkene mellom det liberale demokratiet og kommunismen. Med felles rot i det moderne prosjektet og opplysningstiden er det strukturer som overlapper. Noe av fellestrekkene er også å finne i hva som skjer når ulike ideologier får en sterkt dominerende rolle. Forfatteren har ikke så lyst å kikke ned den veien, men også kristendommen hadde denne rollen en gang. Alle som setter seg opp mot det dominerende paradigmet er for kjettere å regne. Vi vet dette fra historien, men har nok større vansker med å se disse sidene i det paradigmet vi selv er indoktrinert i. Jeg skal aldri se på de liberale med de samme øynene igjen.