bellah

Religion in Human Evolution

Introduksjonen i “Religion in Human Evolution” var en sikker vinner. Selve studiet av religionens rolle i evolusjonen var lytefritt. Konklusjonen var en oppvisning i hvordan å være en moderne idiot. De som tror dette er spesielt leser lite. Det er helt vanlig akademisk fremgangsmåte å følge veletablerte praksiser i selve studiet, men la både introduksjonen og konklusjonen være basert på ideologi. Anomalien er at introduksjonen i dette tilfellet ikke var ideologisert.