war-of-the-world

Krig!

Her var det mye fælt å lese. Ikke bare skjedde det mye fælt, men det satte preg på den verden vi lever i i dag på en måte som har kommet til å gå meg på nervene. Halvparten durer på med sosialismen sin en evighet etter at de som prøvde å lure på oss denne ideologien for egen vinning har gått til grunne. Den andre halvdelen er fremdeles helt fanget i nyliberalismens bedøvende friheter som var vinnerne USAs tilsvarende smektende toner som var smidd for dere vinning. Europa burde være et pragmatisk konservativt kontinent informert av den vitenskapelige revolusjon, den ærerike revolusjon og opplysningstid, bygget opp rundt nasjonalstater med maktfordeling, rettstatlige prinsipper, faste grenser, gode forsvar og voldmonopol. Nå ser det mer ut som vi vakler mot neste storkrig og den står vi fare for å tape på grunn av demografi.