frank-aa

200 år

En må aldri blande sammen høyere formell utdanning og akademisk suksess med evnen til ekte kritisk tenkning og reell innsikt i hvordan en nasjon bør utvikle seg. Tro aldri at høyt utdannede mennesker ikke kan gi uttrykk for skikkelige dårlige ideer etter å ha latt ideologi ta bolig i tankene.

Frank Aarebrot er noe nær en nasjonal helligdom, men etter å ha lest en hel bok han har skrevet er jeg glad det ikke kommer fler. Nå skrur jeg ikke opp forventningene, men det var å håpe at ikke bare mannen var borte men at hele denne måten å se landet vårt på forsvant også.