Ondskap

PSS (Parasittært strutsesyndrom)
Parasittært strutsesyndrom er en tilstand hvor en avviser grunnleggende felles virkelighet. Mønstergjenkjenning, analyse og logikk blir byttet ut med et system av postulater som blir delt i en større eller mindre gruppe. Det blir opprettet en alternativ utopisk realitet som bygger på et nett av gjensidig støttende påstander om virkeligheten også kjent innenfor filosofi og sosiologi som sosialkonstruktivisme. De som lider av parasittært strutsesyndrom avviser vestlig vitenskap, fornuft, årsak og virkning, grader av bevis, datagrunnlag, dataanalytiske metoder, slutningsbasert statistikk, epistemologiske regler som er anerkjent i samfunns- og naturvitenskapene, logiske slutninger, historiske mønstre, mønstre fra hverdagen og sunn fornuft. I stedet bruker de som lider av PSS innbilte korrelasjoner, ikke-eksisterende kausale kjeder, progressive floskler, godhetstyranniske overlegninger som ofte er fremført med en følelse av moralsk overlegenhet. Ofte finner vi PSS i komorbiditet med Dunning-Kruger effekten for slik å produsere en arrogant selvsikkerhet angående egen uvitenhet i kombinasjon med introspektiv blindhet som hindrer en å innse at en lider av PSS. Denne komorbiditeten gjør meningsfull dialog bygget på argumenter og slutninger umulig.